Wettelijk verdeling erfenis in Nederland

Erfrecht

Als je een erfenis ontvangt, kan het soms ingewikkeld zijn om te begrijpen hoe de verdeling van de erfenis werkt. In Nederland is er een wettelijke voor het verdelen erfenis, wat betekent dat er een wettelijke regeling is voor de verdeling van de erfenis als er geen testament is opgesteld. In dit artikel zal ik je alles vertellen wat je moet weten over de wettelijke verdeling van de erfenis in Nederland.

Wat is een erfenis?

Laten we beginnen met de basis. Een erfenis is de nalatenschap van iemand die is overleden. Dit kan van alles zijn, van geld en bezittingen tot onroerend goed en aandelen. De erfenis wordt verdeeld onder de erfgenamen, oftewel de mensen die recht hebben op de erfenis. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden of goede doelen.

Wettelijke verdeling

Als er geen testament is opgesteld, dan geldt in Nederland de wettelijke verdeling. Dit houdt in dat de erfenis automatisch wordt verdeeld onder de erfgenamen volgens een vastgestelde regeling. De wettelijke verdeling is van toepassing als de overledene een echtgenoot of geregistreerd partner had en er kinderen zijn. De echtgenoot of geregistreerd partner erft dan alle bezittingen en schulden en de kinderen krijgen een geldbedrag in de vorm van een vordering op de erfenis.

Hoe werkt de wettelijke verdeling?

Laten we eens kijken naar een voorbeeld om te begrijpen hoe de wettelijke verdeling werkt. Stel dat Piet is overleden en hij laat zijn echtgenote Truus en twee kinderen achter. Piet had geen testament opgesteld. In dit geval geldt de wettelijke verdeling en erft Truus alle bezittingen en schulden van Piet. De kinderen krijgen ieder een geldbedrag ter grootte van hun erfdeel, dat is de helft van hun kindsdeel. Het kindsdeel is de helft van wat zij zouden hebben geërfd als er geen wettelijke verdeling van toepassing zou zijn geweest.

Het geldbedrag dat de kinderen krijgen is dus geen vast bedrag, maar afhankelijk van de omvang van de erfenis. Dit geldbedrag is een vordering op de erfenis en moet op een later moment worden uitgekeerd. De kinderen kunnen deze vordering pas opeisen als Truus overlijdt of als zij failliet gaat. Ook kunnen de kinderen de vordering verkopen aan bijvoorbeeld een bank, waardoor zij direct het geldbedrag ontvangen.

Uitzonderingen op de wettelijke verdeling

Er zijn ook uitzonderingen op de wettelijke verdeling. Zo is de wettelijke verdeling bijvoorbeeld niet van toepassing als de overledene geen echtgenoot of geregistreerd partner had. In dat geval erven de kinderen de gehele erfenis. Ook is de wettelijke verdeling niet van toepassing als er een testament is opgesteld waarin andere afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de erfenis.

Verdeling bij testament

Als er wel een testament is opgesteld, dan gelden de afspraken die daarin zijn vastgelegd. In een testament kan de erflater zelf bepalen wie welke bezittingen en schulden erft en op welke manier dit gebeurt. Zo kan er bijvoorbeeld worden bepaald dat een deel van de erfenis naar een goed doel gaat, of dat een kleinkind een specifiek sieraad erft. Met een testament kun je dus zelf de regie houden over de verdeling van je erfenis.

Afwijken van de wettelijke verdeling

Het is mogelijk om af te wijken van de wettelijke verdeling door middel van een testament. Als de erflater bijvoorbeeld wil dat de kinderen direct een deel van de erfenis ontvangen in plaats van een geldvordering, dan kan dit worden vastgelegd in het testament. Ook kan er worden bepaald dat een kind een groter deel van de erfenis krijgt dan het wettelijk erfdeel.

Erfbelasting

Bij een erfenis komt ook erfbelasting kijken. Dit is een belasting die moet worden betaald over de erfenis. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de waarde van de erfenis en de relatie tussen de erflater en de erfgenamen. Als de erfgenamen meer erven dan het vrijgestelde bedrag, dan moeten zij erfbelasting betalen. Het is mogelijk om te besparen op erfbelasting door bijvoorbeeld schenkingen te doen tijdens het leven of door gebruik te maken van een testament met een goed doel als erfgenaam.

Wettelijk verdeling erfenis in Nederland
Schuiven naar boven